Úvod do soukromého práva

predmet-thumbnial

Stěžejním cílem je seznámení studentů s platnou legislativou upravující oblast podnikání, s využitím při tvorbě smluv, jejich náležitostí a možné dopady smluvních ujednání.

Vyučováno v programech