Úvod do veřejného práva

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s vymezením pojmu správní právo, veřejná správa, správní činnosti, neplatnost, platnost, účinnost, právní moc, vykonatelnost, domněnka a fikce vydání správního aktu. Student se dále seznámí s pojmy nezákonného rozhodnutí, správním soudnictvím, se zásadami oficiality a legality, aj.

Vyučováno v programech