Management obchodní schůzky

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na proces Time managementu celého obchodního jednání. Studenti se seznámí se sestavováním plánu jednání, se stanovením cílů, odbouráním námitek protistrany, vytvořením prostředí, které je vhodné pro potřeby zákazníků. Studenti se seznamují s možnými návrhy řešení, technikami evaluace a autoevaluce, směřující k vlastnímu sebehodnocení podnikatelské praxe.

Vyučováno v programech