Řízení vztahů se zákazníky, psychologie působení na zákazníka

predmet-thumbnial

Tematický celek seznamuje studenta s konkrétní situací společnosti a popisuje firemní aplikaci marketingové strategie v praxi, dále analýzu SWOT, současný stav CRM ve společnosti a poskytuje možné doporučení pro další směr a vývoj ve firmě. Cílem tematického celku je seznámit studenta s problematikou a potřebami firem, využitím jednotlivých druhů CRM v praxi.

Vyučováno v programech