Plánování obchodní strategie a taktiky

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s druhy strategického řízení, strategií jako procesem, vytvářením vizí a misí v obchodím prostředí. Tematický celek se zaměřuje na podrobnou vnější a vnitřní analýzu firmy, analýzu konkurenčního prostředí. Studenti získají přehled o generické konkurenční strategii a restrukturalizaci firem, přičemž získané poznatky využijí ve své vlastní praxi.

Vyučováno v programech