Právní aspekty obchodu

predmet-thumbnial

Tematický celek seznamuje studenty s principy a zásadami obchodních vztahů. Získané vědomosti mohou studenti uplatnit při jednání se svými zákazníky a obchodními partnery. Tematický celek je zaměřen na vznik obchodního závazkového vztahu, subjekty, předmět a obsah závazkových vztahů, uzavírání obchodních smluv, změnách závazků v subjektech. Tematický celek je zaměřen na zástavní právo v obchodních vztazích, ručení, bankovní záruku, smluvní pokuty, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za vady. Tematický celek seznámí studenty s úskalím závazkových vztahů.

Vyučováno v programech