Právní aspekty personálního řízení

predmet-thumbnial

Tematický celek se zaměřuje na řízení lidských zdrojů v kontextu právní úpravy.

Vyučováno v programech