Obsazování pracovních míst a uvolňování pracovníků

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s aspekty přijímání kvalitních zaměstnanců a vyvarování se pochybení při výběru pracovníků. Zabezpečování lidských zdrojů je zásadní činností organizace. Tyto činnosti zahrnují plánování lidských zdrojů, získávání a výběr zaměstnanců, nábor a stabilizaci zaměstnanců, řízené uvolňování pracovníků, řízení absence zaměstnanců nebo talentů.

Vyučováno v programech