Vzdělávání, osobní rozvoj a řízení kariéry pracovníků

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s uskutečňováním vzdělávacích a rozvojových aktivit v organizacích a objasnit potřeby vzdělávání na pracovišti.

Vyučováno v programech