Základy pracovního práva

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty se základními pojmy pracovního práva a aplikace pracovního práva v praxi. Tematický celek studenty seznamuje s pojetím, prameny, vývojem, vztahem k novému občanskému zákoníku a zabývá se pracovněprávními spory.

Vyučováno v programech