Motivace a stimulace pracovníků

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s možnými nástroji k motivaci zaměstnanců. Motivace je faktor, který aktivuje, směřuje a udržuje chování pracovníků. Vysokého výkonu je dosahováno prostřednictvím dobře motivovaných pracovníků.

Vyučováno v programech