Pracovní podmínky a personální poradenství

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty se základními pracovními podmínkami a pracovní náplní personalisty.

Vyučováno v programech