Problematika řízení lidských zdrojů

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty se všemi aspekty, které souvisí se zaměstnáváním a řízením lidských zdrojů, společenské odpovědnosti organizace, rozvoje organizace, zabezpečování lidských zdrojů. Studenti se seznámí se způsoby rozhodování, činnostmi vedoucích pracovníků a personalisty při řízení lidských zdrojů.

Vyučováno v programech