MBA - Řízení lidských zdrojů

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program je zaměřený na procesní postupy v organizaci, řízení a rozvoj lidských zdrojů.
  • Studenti se seznámí s postupy, metodami řízení v oblasti lidských zdrojů a při práci s lidmi v organizaci, zejména získávání pracovníků, uzavírání pracovních smluv, motivací zaměstnanců, apod.
  • Studijní program se současně orientuje na rozvoj osobnosti, který je předpokladem pro úspěšné vedení společnosti a na nové moderní trendy v řízení zaměstnanců.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu