Prevence a řízení personálních rizik

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s úmyslnými a záměrnými personálními riziky. Analýza nesprávných personálních rozhodnutí a nevhodné motivace.

Vyučováno v programech