Řízení a analýza pracovního výkonu, hodnocení a odměňování pracovníků

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s pojetím řízení pracovního výkonu a možnostmi v odměňování pracovníků. Cílem je analýza vztahu mezi pracovním výkonem a odměňováním. Dále posoudit jejich společné aspekty k dosahování cílů organizace.

Vyučováno v programech