Řízení podniku a finanční plánování

predmet-thumbnial

Tematický celek zaměřený na část řízení podniku se věnuje konceptům řízení hodnoty podniku, hodnotovému managementu, cash –flow podniku a jeho ukazatelům, platební neschopností podniku a její následky.

Studenti se seznámí a využívají získané poznatky z oblasti finančního plánování – seznamují se s cílem a obsahem finančního plánování, strukturu finančního plánu, metodami tvorby finančního plánu, jehož úkolem je zjistit splnění cílů podniku a udržení finanční rovnováhy.

Cílem je seznámit studenty s teoretickými základy a metodickými postupy pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována metodám snižování rizika neúspěchu, provádění změnových procesů firmy. Tematický celek je zaměřen na efektivní řízení za účelem dosahování výsledků.

Vyučováno v programech