Daňové aspekty podnikání

predmet-thumbnial

Tematický celek seznamuje studenty s účetní a daňovou problematikou podnikání fyzických a právnických osob v ČR. Studenti získají přehled o právních normách, které upravují oblast daní, účetnictví a controllingu.

Vyučováno v programech