Právo obchodních společností (obecná část)

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je získání znalostí o obchodních korporacích, jejich vznik, dělení, organizace a zánik. Studenti se seznámí s jednotlivými formami obchodních společností.

Vyučováno v programech