LL.M. - Právo v podnikání

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí soukromého práva, vztahujícího se především k oblasti podnikání.
  • Studijní program klade důraz na obchodní právo, právo obchodních společností, závazkové právní vztahy, tvorbu obchodních smluv po rekodifikaci soukromého práva.
  • Hlavním cílem studijního programu je rozšíření znalostí studentů v oblasti právních norem, upravujících podnikání, obchodněprávní vztahy, jejich využití při obchodních jednání, tvorbě obchodních smluv, atd.
  • Součástí studijního programu je také insolvenční právo, právo cenných papírů, daňové aspekty v podnikání. Získané poznatky využijí studenti v podnikatelském prostředí.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu