Právní úprava akciové společnosti

predmet-thumbnial

Student se seznámí s pojmy podnikatel, podnikání, legislativními požadavky pro vznik akciové společnosti, právní úpravou podle zákona o obchodních korporacích. Tematický celek je zaměřen na založení, a vznik společnosti, peněžité a nepeněžité vklady do základního jmění společnosti, vkladovou povinnost, vydávání akcií, dualistický a monistický systém akciové společnosti.

Vyučováno v programech