Právní úprava společnosti s ručením omezeným

predmet-thumbnial

Student se seznámí a získá znalosti z oblasti obchodního práva, současné právní úpravy obchodních společností, obchodních závazkových vztahů. Studenti získají znalosti a přehled o právních normách upravujících oblast podnikání, administraci obchodní společnosti (valné hromady, zakládání obchodní společnosti, veřejný rejstřík) a regulaci podnikání.

Vyučováno v programech