Právní normy trestního práva

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s podstatou trestního práva, předmět přibližuje trestní právo jako jedno z odvětví veřejného práva, chránící práva a oprávněné zájmy. Student se seznámí s prameny trestního práva, základními pojmy, strukturou a působností trestního zákona, znaky trestného činu, druhy trestů a ochranných opatření, základními zásadami trestního řízení, jeho subjekty.

Vyučováno v programech