Praní špinavých peněz – money Laundering

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s problematikou legalizace výnosů trestné činnosti. Tematický celek studentům přibližuje mezinárodní i českou právní úpravu v boji proti praní špinavých peněz.

Vyučováno v programech