Finanční a ekonomická kriminalita

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na dílčí formy hospodářské kriminality proti bankám, pojišťovnám, kapitálovému trhu (finanční kriminalita), daňovému systému, měně a praní špinavých peněz (ekonomická kriminalita). Tematický celek provede studenty vybranou trestnou činností páchanou v souvislosti s finanční a ekonomickou kriminalitou.

Vyučováno v programech