Evropské trestní právo

predmet-thumbnial

Cílem je úvod do problematiky historického vývoje europeizace trestního práva hmotného i procesního v rámci Evropské unie, problematiky mezinárodní justiční spolupráce. Tematický celek je zaměřen na vybrané trestné činnosti, u nichž lze spatřovat europeizační vliv a dále vliv europeizace na implementaci trestní odpovědnosti právnických osob v České republice do českého právního řádu.

Vyučováno v programech