Hospodářská kriminalita

predmet-thumbnial

Cílem je nastínit studentům problematiku hospodářské kriminality. Studenti budou seznámeni s vymezením hospodářské kriminality, jejími formami a způsoby páchání, kdy vybrané formy hospodářské kriminality budou podrobně analyzovány. V tematickém celku je začleněna trestná činnost hospodářského charakteru z pohledu trestního zákoníku.

Vyučováno v programech