Trestní odpovědnost právnických osob

predmet-thumbnial

Studenti budou v tomto tematickém celku zaměřeného na trestní odpovědnost právnických osob seznámeni s problematikou určování trestní odpovědnosti právnických osob, zákonem č. 418/2011 Sb., strukturou zákona, druhy trestu.

Vyučováno v programech