Příčiny a prevence hospodářské, finanční a ekonomické kriminality

predmet-thumbnial

Cílem je přiblížit obecné příčiny hospodářské, finanční a ekonomické kriminality, trendy vývoje kriminality a preventivní legislativní opatření. Preventivní projekty zaměřené na hospodářskou kriminalitu tvoří nedílnou součást tohoto tematického celku. Student se seznámí s ochranou proti hospodářské kriminalitě v rámci podnikového managementu.

Vyučováno v programech