Trestní odpovědnost v podnikání

predmet-thumbnial

Cílem předmětu je vymezení základních institutů trestního práva a objasnění základních skutkových podstat trestných činů souvisejících s ekonomikou a podnikáním (trestné činy proti majetku a hospodářské).

Vyučováno v programech