Finanční řízení

predmet-thumbnial

Cílem je přiblížit studentům finanční řízení u projektového plánování, alokaci zdrojů, stanovení rozpočtu projektu a plánů dalších oblastí nutných k efektivnímu řízení projektu. Tematický celek seznamuje studenty s rozpočty projektů. Zaměřuje se na Cash-flow projekty, finanční výkazy projektů, kontrolu nákladů projektů, porovnávání skutečných nákladů projektu s rozpočtem. Student se seznámí se zaváděním možných opatření a činností předcházejících výskytu nadbytečných výdajů a přípravou nákladové dimenze projektu v komplexním pojetí.

Vyučováno v programech