Průběžné sledování, vyhodnocování a řízení rizik projektu

predmet-thumbnial

Tematický celek je zaměřen na fázi dokončení a udržitelnosti projektu, přičemž je nutné po dobu existence projektu vyhodnocovat a aktualizovat plán rizik. Studenti se seznámí s metodikou managementu rizik a následnou aplikací do projektu. Mimo jiné se studenti seznámí s definicí rizika, základním modelem rizika, klasifikací rizik a procesem managementu rizik projektu.

Vyučováno v programech