Analýza požadavků

predmet-thumbnial

Tematický celek analyzuje požadavky nutné k ukončení projektu a předání do provozu. Seznamuje studenty s vytvářením plánů rizik (analýzou rizik včetně návrhů na opatření), schvalovacími procedurami, zpracováním projektové dokumentace, sestavováním finančního plánu. Student si prohloubí získané vědomosti na reálných projektech.

Vyučováno v programech