Záměr projektu a jeho podpora

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámit studenty s významem a důležitostí projektového záměru, tedy konkrétní představou o budoucím projektu, cílech, organizaci, vykonáváním, monitoringem a kontrolou zamýšleného projektu a možnými podporami, vedoucími k úspěšnému ukončení projektu a předáním do provozu.

Vyučováno v programech