Zajištění kompetencí a organizační zabezpečení

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s formalizací pravidel projektového řízení v rámci organizace, pravidly pro archivaci dokumentů a informačních povinností. Současně se tematický celek zaměřuje na projektové řízení v organizační struktuře.

Vyučováno v programech