Řízení lidských zdrojů

predmet-thumbnial

Projektové řízení se realizuje pomocí mnoha činností a úkolů, které na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují. K úspěšnému projektovému plánování náleží stanovení jasných cílů, rozplánování, členění projektu na etapy, termíny. Úspěch projektu je závislý na vyčlenění lidských zdrojů s jasně stanovenými, definovanými a rozdělenými úkoly a této problematice se tematický celek věnuje.

Vyučováno v programech