MBA - Projektový management ve veřejné správě

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program seznamuje studenty s problematikou projektového řízení ve veřejné správě a je zaměřen na vybrané techniky projektového řízení, následně jeho běžné užívání a uvedení do praxe.
  • Studijní program přispívá ke zvýšení výkonnosti a efektivní činnosti subjektů veřejné správy s využíváním moderních konceptů řízení a s cílem získané poznatky realizovat v praxi.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu