Projektové řízení - techniky, nástroje a metodiky řízení

predmet-thumbnial

Cílem je studenty seznámit s nástroji a metodami pro úspěšné plánování a řízení projektů. Tematický celek se zabývá podstatou, významem a přínosem projektového řízení, přičemž student dokáže specifikovat a definovat cíle projektu, naučí se ověřené postupy plánování projektových prací, včetně časového rozvrhu, alokace zdrojů a rozpočtování, důležitých pro implementaci do vlastní praxe.

Vyučováno v programech