Odlišnosti projektového řízení ve státní správě

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s projektovými metodikami, principy procesního řízení, metodikou řízení projektů v orgánech státní správy a implementací projektového řízení v orgánech státní správy.

Vyučováno v programech