Právní vztahy k nemovitostem

predmet-thumbnial

Cílem je porozumět základním právním pojmům a orientovat se v problematice vlastnického práva. Tematický celek je zaměřen na právní úpravu nemovitostí, pozemků, staveb, neoprávněných staveb. Tematický celek svým obsahem zahrnuje stavební zákon, nový občanský zákoník a další související předpisy.

Vyučováno v programech