Marketing a management v Real Estate Business

predmet-thumbnial

Tematický celek prohlubuje znalosti studentů v oblasti využívání marketingu a managementu v oblasti realit s cílem vyššího uplatnění na trhu s nemovitostmi prostřednictvím nových moderních trendů.

Vyučováno v programech