Obchodování s nemovitostmi

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s problematikou nákupu či prodeje nemovitostí, stavem českého realitního trhu a všemi dalšími aspekty obchodování s nemovitostmi, včetně případných podnikatelských a právních rizik s nimi spojených. Student získá povědomí o obchodních operacích spojených s nemovitostmi, které se týkají vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností, nabývání podniků, fúzí, jež upravuje zákon o obchodních korporacích. Student získá přehled o problematice dražeb nemovitostí v rámci insolvenčního či exekučního řízení, včetně možnosti a postupu při nákupu nemovitostí v této souvislosti.

Vyučováno v programech