Nájemní smlouvy – NOZ, ZOK

predmet-thumbnial

Studenti budou seznámeni s pojmy nájem, podnájem, nájemce, pronajímatel, podnájemce, spoluvlastník, atd. Tematický celek se zaměřuje na ucelený přehled náležitostí nájemní smlouvy, další pojmy vlastnických práv a komplexní právní úpravu. Studenti se seznámí s úpravou práv a povinností plynoucí z nájemních vztahů dle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Student získá na základě praktických poznatků znalosti, které může implementovat do své podnikatelské praxe.

Vyučováno v programech