Pozemkové právo

predmet-thumbnial

Cílem je prohloubení znalosti základních pramenů pozemkového práva, institutů pozemkového práva a stávající právní úpravy v oblasti nakládání s pozemky, včetně existujících právních omezení v jejich využívání. Studenti řeší základní otázky týkající se nakládání s pozemky v ČR (tj. např. uzavírání smluv, komunikace s orgány státní správy, atd.).

Vyučováno v programech