MBA - Master of Business Administration

predmet-thumbnial

Zaměření studijního oboru

  • Studijní obor MBA (Master of Business Administration) je určený pro podnikatele, zaměstnance veřejné správy, samosprávy, právníky, notáře, vedoucí pracovníky, lékaře, zdravotní personál a další zájemce, kteří mají ukončený minimálně I. stupeň vysokoškolského vzdělání nebo prokazatelnou manažerskou praxi nebo jinou odbornou praxi, kteří mají zájem o prohloubení svých získaných zkušeností z manažerské praxe a chtějí tak získat konkurenční výhodu před ostatními.
  • Studium je zaměřeno na rozšíření a prohloubení již získaných znalostí z vysokoškolského studia a vlastních zkušeností z praxe.
  • Studium je realizováno prostřednictvím tematických setkání, individuálních konzultací s lektory a moderním e-learningem.

Studijní programy oboru