MBA - Bankovnictví

JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
JUDr. et Ing. Vladimír Miček, LL.M., MBA
Garant programu

Zaměření studijního programu

  • Studijní program Bankovnictví je zaměřen na problematiku finančního trhu a přehledně seznamuje studenty s bankovním systémem v České republice a v zahraničí.
  • Studenti získají nové poznatky a zkušenosti z oblasti podnikových financí, bankovních produktů a finančních trhů, které mohou využít v praxi.

Tematické celky programu

Podmínky zakončení programu

I. podmínka

Úspěšné zpracování seminárních prací

II. podmínka

Obhajoba závěrečné práce a ústní zkouška

Lektoři studijního programu

Chci se zapsat ke studiu