Peněžní ekonomie

predmet-thumbnial

Cílem je seznámit studenty s problematikou peněžní ekonomie jako základního prvku moderního bankovnictví. Tematický celek se zabývá měnovými agregáty, funkcí peněz, finančním trhem, finančními zprostředkovateli, nástroji měnové politiky a jejich využitím při regulaci měnové báze a krátkodobé úrokové míry.

Vyučováno v programech