Projekce aktuální problematiky v bankovnictví

predmet-thumbnial

Cílem je zodpovědět otázky související s aktuální problematikou v oblasti bankovnictví a z bankovní praxe studentů. Student se seznámí s aktuálními hrozbami a příležitostmi v oblasti bankovnictví. Tematický celek se obsahově věnuje tématu finanční gramotnosti občanů ČR a jejímu dopadu z pohledu poskytovatele finančních služeb, přijímatele služeb a přibližuje studentům platnou právní úpravu o spotřebitelském financování.

Vyučováno v programech