Základy bankovnictví – vybrané okruhy

predmet-thumbnial

Studenti se seznámí s vývojem bankovnictví, bankovními obchody, obchody bank s úvěrovými aktivy a pasivy, aktivními a pasivními obchody, tuzemským a zahraničním obchodním stykem, obchody s cennými papíry, devizovými obchody, leasingem, faktoringem, forfaitingem. Studenti získají znalosti v měnové politice centrální banky, s postavením a funkcemi centrálního bankovnictví.

Vyučováno v programech