Investiční bankovnictví a kapitálové trhy

predmet-thumbnial

Cílem tematického celku je seznámení s principem kolektivního investování a investicí do akcií a dluhopisů, fondů, investičních certifikátů, neveřejnou nabídkou. Studenti získají znalosti ve vyhodnocení investičního rizika a investičního rizikového profilu klienta. Tematický celek se zabývá problematikou regulace trhu Českou národní bankou.

Vyučováno v programech